Entrématta

Entrémattor till företag finns i flera olika typer av utföranden och alla har till uppgift att samla smuts och vätska från att komma in i lokalen. Tanken är att mattorna ska samla upp grus, damm och vatten som kommer in under besökarens skosulor. Hur effektivt en entrématta samlar upp smutsen beror på längd, kvalitet och egenskaper på mattan. Förutom att mattan absorberar smuts så torkas skorna av och från vatten vilket minskar risken för halkolyckor vid regn och snö. Många verksamheter lägger in dörrmattor vid entrén för att öka trivseln i ingångspartierna.

Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till vad det gäller val av entrématta är brandsäkerhet och den akustiska förbättringen. Buller är många gånger ett problem på många arbetsplatser, offentliga miljöer, i förskola och skola.

Dörrmatta i hall fast monterad som en entrézon

Entrémattor på marknaden och egenskaper:

Lösa entrémattor

Lösa entrémattor finns oftast att köpa i fasta storlekar och kommer i olika färger. Mattorna rullas ut som en löpare från ingångsdörren rakt in i lokalen. Mattan ligger löst uppe på befintligt golv. Det finns risk för olyckor om mattan skulle ligga uppvikt, eller om det ligger mycket grus under mattan. Materialet på dörrmattan är enklare för att hålla ned vikten per kvadratmeter. Det för att mattans ska kunna hanteras vid transport och maskintvätt. Lösa entrémattor finns att köpa på de flesta stormarknader och postorderfirmor.

Fördelar lösa entrémattor

Nackdelar lösa entrémattor

 • Billiga
 • Transportvänliga
 • Dålig absorption
 • Säkerhetsrisk

Lösa hyrmattor

Hyrmattor är densamma som lösa entrémattor och tillhandahålls av tvätterier eller städbolag med eget tvätteri. Företag kan teckna abonnemang med tvätteriet där mattbyten ingår och görs med jämna intervaller.

Fördelar lösa tvätterimattor

Nackdelar lösa tvätterimattor

 • Billiga
 • Transportvänliga
 • Regelbunden rengöring
 • Dålig absorption
 • Säkerhetsrisk
 • Hög milijöbelastning
Fast installerad entrématta bra torkzon

Entré- och torkzoner

Torkzoner är ett fastmonterat sömlöst entrésystem som monteras på uppe på det befintliga golvunderlaget av en mattläggare. Det gör att man kan beställa entrémattan per löpmeter och bredd. Mattorna finns som fyrkantiga textilplattor eller hela våder på två meters bredd och limmas eller tejpas mot underliggande golv. Plattorna eller våderna fogas samman vilket gör att konstruktionen blir sömlös. Det gör att mattan kan formas helt efter önskemål då den skärs och monteras på plats.

Då det inte finns några krav på att mattan ska vara hanterbar för lyft, transporter eller tvätteri kan kvaliteten på mattan bli högre. Tätheten av mattans fibrer påverkar upptagningsförmågan av smuts och vatten. Vävs mattan tätare ökar det absorptionsförmågan vilket gör också att mattan blir tyngre. En fast monterad matta kan väga fem gånger mer än en lös matta. Det gör att entrézonerna blir fem gånger effektivare på att samla smuts och vatten.

Oftast görs torkzonerna ytmässigt större än standardiserad dörrmatta. Större ytor med en matta av bättre kvalitet gör att nästan all smuts och vatten blir kvar i mattan. Astma och Allergiförbundet i Norge rekommenderar entrézoner i ingångspartierna då den effektivt stoppar upp smuts från att komma in byggnads övriga lokaler.

Fördelar lösa entré- och torkzoner

Nackdelar entré- och torkzoner

 • Anpassningsbara
 • Hög absorptionsförmåga
 • Ökad renlighet
 • Permanent lösning
 • Kräver mer städunderhåll
 • Periodisk djuprengöring

Mattor med tryck

För att öka besökaren uppmärksamheten för sitt varunamn kan man trycka sin logga på mattan. Så kallad logomattor kan vara lösa entrémattor eller kan framställas som ett större tryckt på en monterbar entrézon.

Tryck i mattor kan också vara varningstexter eller anvisningar i de sammanhang där de kan komma till användning, flyg- och tågterminaler, skolor och universitet.

Brandsäkerhet dörr- och entrémattor

Brandsäkerhet

En byggnads in- och utgångar fungerar också utrymmesvägar. Allt ytskikt för byggnadsdelar och beklädnader som inte har benägenhet att vid brand medverka till hastig övertändning eller kraftig rökutveckling hänförs till europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner.

Exempel på klassbeteckningar för material, beklädnader, ytskikt, rörisolering och kablar

A1 (obrännbart material)
A2-s1, d0 (obrännbart material)
B-s1, d0 (ytskikt av klass I)
C-s2, d0 (ytskikt av klass II)
D-s2, d0 (ytskikt av klass III)
A1fl (obrännbart material för golv)
Cfl -s1 (golv i utrymningsvägar, klass G)
Dfl -s1 (golv i samlingslokaler, klass G)
BL -s1, d0 (rörisolering)
B1CA -S1, d0, a1 (kablar)

Brandsäkerhet.se rekommenderar inte lösa dörrmattor i flerbostadshus då de kan utgöra en snubbelrisk om sikten är nedsatt. Dessutom är en ingång del av utrymningsvägen för de som vistas i lokalerna. Enligt lagstiftningen får det i princip inte finnas lösa föremål som kan utgöra hinder vid en utrymning eller bidra i ett brandförlopp.

Akustik

Arbetsmiljöverket  har skrivit om ljud och akustik. De föreslår i sitt inlägg att man ska försöka hindra att onödiga ljud uppstår och att ljudet sprids i rummet. Buller blir ett allt större problem för de som arbetar inom vård, skola och omsorg. Hälften av antalet godkända arbetsskador för buller gjorda av kvinnor kommer från förskola, förskoleklass och grundskola. 

Entrémattor är ett absorberande mjukt material som också sänker ljudnivån. Mjuka entrémattor i gångstråk både hindrar att stegljud uppstår och hjälper till att absorbera ljud.

Mattor klassas enligt ett stegljudsförbättringsvärde ISO 717/2 och värdet anges i dB. Ju högre värdet är desto bättre blir bullerdämpningen i lokalen.

Sammanfattning

Med rätt matta i entrén ger klara förbättringar vad det gäller hälsa, miljö, säkerhet och ekonomi. En entrématta förbättrar inomhusluften och förlänger livslängden på övriga golvmaterial i lokalelen. Mattorna sänker också de städrelaterade kostnaderna eftersom smutsen och vätskan håller sig kvar på mattan.

Det finns ett brett utbud av entrémattor som kommer med olika egenskaper och former. Lösa mattor kan utgöra en säkerhetsrisk medan fast monterade entrézoner gör det inte då materialet ligger limmad eller tejpad mot underliggande golv.

En entrématta förbättrar akustiken i lokalen under förutsättning att den täcker tillräckligt stor yta. Lokaler med mindre buller förbättrar arbetsmiljön för de som vistas och arbetar i lokalerna.