Torkzoner

Torkzoner är ett helhetskoncept som omfattar en sömlös entrématta, städutrustning och support. Tack vare den stora ytan av specialtillverkad entrématta säkerställs att smuts, vatten och damm stannar kvar i entrén. Konceptet ger en mycket renare inomhusmiljö och känslan vid ingångarna blir mer välkomnande för dina besökare och kunder. En unik lösning som ger ett friskare inomhusklimat för astmatiker och allergiker.

En investering i entrézoner gör att man skapar förutsättningar till bland annat en enklare skötsel av golven och som förlänger dess livslängd då slitaget minskar.

Vi utbildar ert städbolag och/eller er egen personal i skötsel och underhåll av torkzonerna. Det följs upp av regelbunden servicekontakt och uppföljning för att säkerställa kvaliteten på systemet.

Vi rekommenderar att använda maskiner speciellt framtagna för professionell rengöring av textila golvytor, både för daglig rengöring och periodisk djuprengöring.

Entrématta och dörrmatta hos Ernst & Young som utgör en torkzon

Entrésystemets många vinster

En fast installerad torkzon skapar många vinster för både omgivande miljö så även för de som dagligen vistas i lokalen. Många människor vistas stor del av sin tid inomhus. Då är det extra viktigt att skapa bra förurstättningar till att vistas i rena lokaler.

Torkzoner ger bättre hälsa

Hälsa

Minskat damm och buller ger en bättre inomhusmiljö

Entrézoner minskar koldioxidutsläppen

Miljö

Minskat koldioxidutsläpp med minskat behov av transporter

Torkzoner minskar användningen av naturresurser

Klimat

Stor miljöbesparing i form av minskat behov av naturresurser

Torkzoner gör inomhusmiljön säkrare

Säkerhet

Brandsäker entrélösning och minskat antal fallolyckor

Torkzoner gör entréer mer representativa

Representativt

Snygga och representativa som helt anpassade till rumsmiljön

Ta ett gemensamt ansvar med entrézoner

Ansvar

Alla blir vinnare till entrélösningen